Tips voor het afluisteren van de Kik-uitzendingen

Wij hebben het afluisteren van de uitzendingen van Kik met een aantal Internet browsers en Mediaplayers getest. De belangrijkste browsers zijn: Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari en Opera.

Gebruikt u Windows Internet Explorer in combinatie met de Windows Mediaplayer en gebruikt u de standaard instellingen, dan moet een uitzending vrijwel direct starten met afspelen nadat het eerste stukje van de uitzending is opgehaald. Tijdens het afspelen wordt de rest van de uitzending opgehaald.

Wat ook kan: met de rechtermuisknop klikken op de datum van een uitzending en in het menu dat dan verschijnt kiezen voor 'Openen in een nieuw venster'. De uitzending start dan ook met afspelen.

Mozilla Firefox doet het ook, maar is wat lastiger. Zodra u op de link van een uitzending geklikt hebt vraagt Firefox wat u er mee wilt doen, bijvoorbeeld openen met de Windows Media Player. U kunt daar ook aangeven dat Firefox dat standaard altijd moet doen, dan krijgt u die vraag niet meer. Daarna wordt de uitzending eerst helemaal opgehaald. De daarvoor benodigde tijd is afhankelijk van de door door u gebruikte verbinding met het internet. Daarna start de mediaplayer met de uitzending. Gebruikt u Apple Quick Time als mediaplayer in combinatie met Firefox, dan werkt dat op dezelfde manier, alleen moet u een keer extra op de afspeeltoets van de mediaplayer van Quick Time drukken om het afspelen te starten.

Google Chrome werkt net zo simpel en goed als Windows Internet Explorer en start vrijwel direct met afspelen.

Bij Safari moet u eerst aangeven dat u het bestand wilt openen. Vervolgens wordt de uitzending opgehaald (kost weer even tijd) en daarna moet u nog een keer kiezen voor openen. Safara opent dan de standaard mediaplayer en gaat de uitzending afspelen. Afhankelijk van de door u gebruikte mediaplayer moet u wellicht een keer extra op de afspeeltoets drukken.

Opera werkt ongeveer op dezelfde manier als Firefox. Windows Media Player en Apple Quick Time zijn in combinatie met Opera getest.


Kerken in Keistad is een programma van de Raad van Kerken Amersfoort.

Klik hier om terug te gaan naar de hoofdpagina.