Websites van of informatie over landelijke en plaatselijke instellingen

Hier kunt u de websites van of informatie over landelijke en plaatselijke instellingen terugvinden. Klik op de titel om naar de betreffende instelling te gaan.

Website VKMO, directeur Pieter Kohnen: www.katholieknetwerk.nl
www.kerkinactie.nl
Website PKN
www.raadvankerken.nl
www.dominicusgemeente.nl
www.nieuwwij.nl
www.denieuweliefde.com
www.opgoedgerucht.nl

www.bruggenbouwers.com
www.nieuwwij.nl
School en Scholing Siaya
Joke Litjens, voormalig mediapastor
Website "verdwaalde gezichten"
Voedselbank
Wereldwinkel
Kerkplein Amersfoort
Landelijk oecumenisch platform
Christelijk Informatie Platform
Hospice Dôme
Stiltecentrum
Raad van Kerken
Jans Pakhuys
Restauratie St. Joriskerk
Stadsring 51

www.bruggenbouwers.com

Een website vol oecumene en verdraagzaamheid vanover de grenzen: www.bruggenbouwers.com

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 17 oktober 2011

www.nieuwwij.nl

Het nieuwe denken over verdraagzaamheid en begrip, oecumene en religie, levensbeschouwing en culturele diversiteit: www.nieuwwij.nl

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 10 oktober 2011

School en Scholing Siaya

De naam van het project: Stichting School en Scholing Siaya, de stichting is een ANBI stichting

Organisatie:
Voorzitter: Pieter de Nes, Haulerwijk
Overige leden: Coen Bakker, Heerenveen en Jan van Schepen, Haulerwijk.
Website: www.schoolsiaya.nl

Het project:

Het gaat om een ontwikkelingsproject in Siaya, Kenia, de plaats waar Obama zijn wortels blijkt te hebben. Behalve de millenniumdoelen die dit project omvat is ook de duurzaamheid maximaal en zijn er géén overhead kosten geweest. Een Euro hier is een Euro daar en wordt ter plekke efficiënt ingezet. De duurzaamheid werd duidelijk doordat de school groter en beter werd zonder mijn bemoeienis.

De Siaya Central Primary School:

Kort samen gevat gaat het over het volgende:
Als Rotarydoctor werkte ik, samen met mijn collega Coen Bakker, in 2004 voor het eerst in Siaya, Kenia. Zo kon het gebeuren dat ik George Ochieng, de hoofdonderwijzer van een toen armoedig uitziende basisschool, ontmoette. Wij raakten onder de indruk van zijn vele kwaliteiten. George Ochieng is een gedreven onzelfzuchtige onderwijzer met grote inzet: Kwaliteiten die de basis vormden voor alles wat er sindsdien is gebeurd.
Er werden 22 klaslokalen, een kantoor, een kleuterschool, 18 latrines en een omheining met toegangspoort gebouwd. De armoede was groot en door honger vielen kinderen regelmatig in slaap tijdens de lessen. Ons antwoord daarop was het starten van een boerderij met op dit moment 13 koeien en 380 kippen. Melk en eieren worden verkocht en met het verkregen geld kon voedsel worden gekocht dat in de inmiddels gebouwde keuken kon worden bereid. De Rabobank schonk een waterpomp en Rotaryclub Meppel doneerde voor de tweede pomp. Op dit moment krijgen 180 kinderen iedere dag een warme, eiwitrijke maaltijd. De leerprestaties vlogen direct omhoog. De school groeide van 360 naar 1552 leerlingen en is nu de op 16 na beste basisschool van heel Kenia! Ieder jaar beëindigen leerlingen de school met hoge tot zeer hoge cijfers. Vaak hebben zij niet de financiële mogelijkheden om door te stromen naar hoger onderwijs. Voor hen proberen wij elk jaar weer een soort pleegouders te vinden die bereid zijn dit vervolgonderwijs vier jaar lang te betalen.
Met alleen lager onderwijs kun je geen brood verdienen en vervolgonderwijs is, zoals gezegd, vaak onhaalbaar. Op het terrein van de school werden nog een kleermakerij, een computerschool en een technische school gebouwd en zodanig georganiseerd dat leerlingen geen schoolgeld hoeven te betalen.
Het hoofdstuk “school” was hiermee afgehandeld.

Het Landbouwproject:

Het voor altijd uitroeien van honger en armoede in Siaya is goed mogelijk, heel goed mogelijk zelfs. George en ik zijn al begonnen dit probleem op te lossen.
Veel vruchtbaar land in Siaya wordt niet of ondeskundig gebruikt door gebrek aan kennis en middelen. George organiseert nu cursussen voor boeren, voornamelijk boerinnen. Maïs en/of bonen verbouwen, boekhouden en plannen zijn opgenomen in het leerplan. Daarna wordt het land geploegd en gaan de boerinnen zaaien met goed maïszaad en zij krijgen kunstmest. Na de oogst betaalt de boer(-in) de gemaakte kosten terug zodat een volgende groep opgeleid kan worden. Twee maal per jaar kan geoogst worden. In augustus heeft de eerste groep van 25 boeren/boerinnen een uitbundige oogst van 25 hectare binnen gehaald. Op dit moment hebben alweer 50 boeren hun maïs en/of bonen geplant. In korte tijd zal zodoende een te kort aan maïs veranderen in een te veel wat doorverkocht kan worden naar het achterland. U ziet, er ontstaat welstand en er is geen honger meer.
De boeren werken samen, hebben een coöperatie gevormd. Hun oogst wordt grotendeels in een door de Rabobank Foundation gedoneerde loods opgeslagen.
Om zelfstandig te kunnen opereren is een trekker met ploeg en een trailer nodig. Tijdens mijn verblijf in mei ’11 heeft een zeer voordelige aanbieding geleid tot aankoop hiervan in Nairobi.
Het landbouwproject is nu een zelfstandige onderneming geworden met als doel: definitief afrekenen met honger en armoede in Siaya.

Een weeshuis:

Bekend is het feit dat veel ouders overlijden aan AIDS met achterlating van weeskinderen.
Voor deze kinderen was geen opvang geregeld. Veel kinderen zonder ouders worden door familie opgevangen maar evenzo velen worden ‘streetkids’ en/of verdwijnen in het criminele circuit.
Het meest recente plan van George en mij was het bouwen van een weeshuis pal tegenover de school. De weeskinderen kunnen dan ’s morgens over steken naar de school, ontvangen daar hun scholing en krijgen drie maal daags een maaltijd. Ook kleding is voor hen geen probleem, immers, de school heeft een kleermakerij.
Dank zij veel donaties van particulieren, kerken, serviceclubs en opnieuw van de Stichting “Alle Beetjes” van Youp van ’t Hek werd het mogelijk twee weeshuizen te realiseren met een maximale opvang capaciteit voor 64 ouderloze kinderen.

De millenniumdoelen:

Welke millenniumdoelen worden d.m.v. boven omschreven projecten gediend:

1) Uitbanning armoede: Het landbouwprogramma biedt het hoofd aan dit probleem nadat binnenkort een te kort aan maïs is omgeslagen in een te veel.
In z’n algemeenheid gaat scholing hand in hand met bestrijding van armoede.
2) Alle kinderen naar de basisschool: Het spreekt voor zich dat dit millenniumdoel door dit project gediend wordt. Zelfs weeskinderen zullen in het leerprogramma worden opgenomen.
3) Gelijke kansen voor vrouwen: Voor wat betreft scholing is er geen onderscheid tussen man en vrouw. In het landbouwprogramma participeren 80% vrouwen.
4) Minder kindersterfte: Het voedingsprogramma op de school verbetert de conditie van de kinderen dramatisch waardoor ziekten bij hen minder zullen voorkomen.
5) Bestrijding HIV/AIDS, malaria etc: Op de school worden oorzaken en gevolgen van deze ziekten uitgebreid onderwezen. Op de muren van de school staan veel teksten te lezen die betrekking hebben op preventie van genoemde ziekten.
6) Schoon drinkwater: Op het schoolterrein staan twee waterpompen. Bij droogte komen zelfs mensen uit dorp hun water op de school halen.

Conclusie:

Zoals bekend kampen veel projecten met het probleem, dat hulp van buiten nodig blijft. De hierboven omschreven projecten zijn allen 100% duurzaam en dat is toch heel bijzonder. Alle complimenten in deze zijn voor George Ochieng, de hoofdonderwijzer, die zo voortreffelijk leiding geeft. Het geeft mij telkens het gevoel: “Het kan dus toch!”

Hartelijk dank namens 30 leraren, 1552 leerlingen, 45 personeelsleden, 50 boerinnen, al die mensen die drinkwater op school halen, de weeskinderen, 19 leerlingen met vervolgonderwijs, Diana die medicijnen studeren kan, de velen die nu te eten hebben, namens hen allen dank ik U die met donaties of persoonlijke inzet dit alles mogelijk hebt gemaakt.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur:
Pieter de Nes, voorzitter Stichting School en Scholing Siaya
Oosterwoldseweg 12, 8433 PV Haulerwijk
E-mail: pgfdenes@Xs4all.nl
Website: www.schoolsiaya.nl
Tel: 0516-421676 / 06-29086041
Rabobank: 3258.40.261

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 5 juli 2011

Joke Litjens, voormalig mediapastor

Retraites-lezingen-workshops-pelgrimsreizen
Werkplaats voor de Ziel
Klik hier voor meer informatie over de werkplaats voor de ziel.

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 11 mei 2011

Website "verdwaalde gezichten"

Klik hier voor meer informatie over de Stichting Verdwaalde Gezichten.

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 15 oktober 2010

Voedselbank

De voedselbank voor mensen die te kort komen.
En voor mensen die hen willen steunen!!
www.voedselfocusamersfoort.nl

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 4 juli 2010

Wereldwinkel

Voor een eerlijke prijs, een heerlijk cadeau.
Kamperbinnenpoort 1 of de Bekroning 2 te Amersfoort.
www.wereldwinkelamersfoort.nl

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 11 oktober 2009

Kerkplein Amersfoort

Er zijn overal in gemeenten en parochies themagebonden bijeenkomsten "Verhalenderwijs".

Geloofsverhalen, moderne theologen, theaterprogramma's, meditaties, bijbelstudies en gespreksgroepen. Kortom: voor elk wat wils.

Zie de website van: Kerkplein Amersfoort.

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 13 september 2009

Landelijk oecumenisch platform

www.landelijk-oecumenisch-platform.nl met info uit de regio.

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 17 juni 2009

Christelijk Informatie Platform

www.cip.nl: het Christelijk Informatie Platform met de dagelijkse Bijbeltekst en allerlei info op religieus-maatschappelijk gebied.

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 17 juni 2009

Bezoekt u ook eens de website van de PKN

www.pkn.nl

Terug naar boven, datum plaatsing bericht: 7 juni 2009

Stichting Vrienden van het Hospice Dôme te Amersfoort

Bankrekening: 123 023 068, voor liefdevolle zorg in de laatste levensdagen.
Zie ook: www.hospicedome.nl

Terug naar boven, bericht geplaatst op 19 april 2009

Stiltecentrum

Wilt u meewerken aan een Stiltecentrum in de oude Evangelisch-Lutherse Kerk aan de Langestraat 61? Gastvrouwen en gastheren gezocht voor drie uurtjes om de paar weken.
Neem dan contact op met Marga Man, tel: 033-4564256.

Terug naar boven

Raad van Kerken

Wilt u meer weten over wat de Raad van Kerken doet? Klik op: www.raadvankerken.nl
en over de Raad van Kerken Amersfoort: rvk-a.kerkpleinamersfoort.nl

Terug naar boven

Restauratie St. Joriskerk

Draag uw steentje bij en stort op rekeningnummer: 572707 bij ING t.b.v. restauratie St. Joriskerk. Of wordt donateur via info@joriskerk-amersfoort.nl

Terug naar boven

Stadsring 51

Voor problemen met uw energierekening of andere financiële problemen of adviezen. Inlichtingen: 033-4600600.
Nieuweweg 5 ( bij 't Zand en Flehite op de hoek). Open: 9.00 tot 12.00 uur op maandag t/m donderdag.

Terug naar boven


Kerken in Keistad is een programma van de Raad van Kerken Amersfoort.

Klik hier om terug te gaan naar de hoofdpagina.