Levenswijsheid

Klik op de titel om naar de betreffende levenswijsheid te gaan.

Op de soms lange weg...
Alle goeds begint...
Iedere ochtend...
Wie vergeet...
De mystieke paradox
De harde werker
Laat de geest de vrije loop
We moeten oppassen
De onderzoekende ziel
Wie nu ergens ter wereld huilt
Tijd als geschenk
We moeten oppassen...
Bid dat God ons eenvoudig laat blijven/Laat ons in vreugde leven
Een goed leven
Te doen
Dans!
Als er voldoende treden waren
Zuiver geloof
Ik geef gehoor
Dat is de kunst van leven
Geweldig land
Cirkels
Als vrijheid was wat vrijheid lijkt
Tranen van pijn
Onze ware zegeningen
Een gelukkig treffen
Als je een fout ziet in je broeder
Op een pleintje tijdens de vakantie
De kalme middelmatigheid
Dat er wel degelijk is
Heer, toon ons waar eenzaamheid is
Gods grote grap
De muren van Jericho vielen
De liefde was te gast
Erfgenamen van vrede, u en ik?
Een van de moeilijkste doelstellingen van spiritueel leven is ontvankelijk zijn
Wie zijn geld afmeet
Boeddha over de wereld
Er mogen zijn - de noodzaak van erkenning
Geloof zoekt, begrip vindt
Als een van je broeders of zusters
Aardiger
Dapper
Waarom zou ik wanhopen
Allesomvattende Liefde
Als er geen hout meer is
Liberté, égalité en fraternité
De poort van het jaar
Verenigd in het hart
Als u mij lief hebt
Dit zegt Rainer Maria Rilke
Keuzevrijheid
Treur niet
Als christenen zijn wij schatplichtig aan hen die gebrekkig zijn of gebrek lijden
Zonsondergang
The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams
Ik ben de stilte van het mysterie
Bescherm Uw gelukkigen

Op de soms lange weg...

Op de soms lange weg die we gaan ondervinden we het leven zelf.
En dat zijn wij mensen.
Met negatief en positief gedrag.
Onthoudt echter één ding: alle goeds begint met vriendelijkheid.

Rik Bronkhorst.

Terug naar boven, datum plaatsing: 29 mei 2016

Alle goeds begint...

Alle goeds begint met vriendelijkheid.
Dit zou het levensmotto van iedereen moeten zijn.
De wereld zal een ander aanzicht geven.

Terug naar boven, datum plaatsing: 18 april 2016

Iedere ochtend...

Iedere ochtend bij het ontwaken is er de kans op een nieuwe dag met nieuw geluk.
En valt het die dag tegen? Morgen geeft een nieuwe kans.

Terug naar boven, datum plaatsing: 11 april 2016

Wie vergeet...

Wie vergeet lief te hebben, mist wat...

Terug naar boven, datum plaatsing: 4 april 2016

De mystieke paradox

Een van de grote tegenstrijdigheden van het mystieke leven is dat een mens de weg naar zijn eigen diepste wezen, en daarmee ook naar God, pas vindt als hij in staat is volledig uit zichzelf te treden, zichzelf leeg te maken, en zichzelf uit pure, onbaatzuchtige liefde aan anderen te geven.

Thomas Merton (1915-1968)

Terug naar boven, datum plaatsing: 15 maart 2016

De harde werker

Wie is die betrouwbare en verstandige rentmeester die de heer zal aanstellen over zijn knechten om hun op tijd het eten te geven dat hun toekomt? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit.

Lucas 12:42-44.

Terug naar boven, datum plaatsing: 8 maart 2016

Laat de geest de vrije loop

Zoals een fietsketting te strak gespannen kan zijn, zijn bedachtzaamheid en plichtsbesef soms zo groot dat ze de vrijheid van geest beperken.

William James (1842-1910) USA.

Terug naar boven, datum plaatsing: 29 februari 2016

We moeten oppassen

We moeten oppassen dat onze lof voor de deugd van het geloof mensen geen excuus verschaft om minder goede daden te verrichten.

Dit zei de heilige Ignatius van Loyola, die leefde van 1491 tot 1556 in Spanje, waar toendertijd verschillende geloofsovertuigingen met elkaar streden.

Terug naar boven, datum plaatsing: 23 februari 2016

De onderzoekende ziel

Voorwaarts, o, Ziel, licht onmiddellijk het anker!
Gooi de trossen los-trek aan de touwen-hijs alle zeilen!
Vaar weg en zet slechts koers naar de diepe wateren.
Roekeloos, mijn Ziel, verkennend, ik met jou, en jij met mij,
Want wij zullen gaan waar geen zeeman heeft gewaagd te gaan,
We zetten het schip en onszelf op het spel.
O, mijn dappere Ziel.
O, zeil verder, verder!
O, vermetele vreugde, maar veilig! Zijn niet alle zeeën van God?
O. zeil verder, verder, verder!

Walt Whitman (1819-1892) uit The Explorers, USA.

Terug naar boven, datum plaatsing: 16 februari 2016

Wie nu ergens ter wereld huilt

Wie nu ergens ter wereld huilt,
Zonder reden ergens ter wereld huilt,
Huilt om mij.

Wie nu ergens lacht in de nacht,
Zonder reden lacht in de nacht,
Lacht om mij.

Wie nu ergens ter wereld loopt,
Zonder reden ergens ter wereld loopt,
Loopt naar mij.

Wie nu ergens ter wereld sterft,
Zonder enige reden ergens ter wereld sterft,
Kijkt naar mij.

Rainer Maria Rilke.

Terug naar boven, datum plaatsing: 4 februari 2016

Tijd als geschenk

Heer, ik heb tijd,
Ik heb tijd in overvloed,
Alle tijd die U mij geeft,
De jaren van mijn leven,
De dagen van mijn jaren,
De uren van mijn dagen,
Ze zijn allemaal van mij.
Ik mag ze vullen, rustig en kalm,
Maar helemaal tot aan de rand,
Om ze aan U te schenken.

Michel Quoist, (1921) Frankrijk.

Terug naar boven, datum plaatsing: 27 januari 2016

We moeten oppassen...

We moeten oppassen dat onze lof voor de deugd van het geloof mensen geen excuus verschaft om minder goede daden te verrichten.

Heilige Ignatius van Loyola (1491-1556).

Terug naar boven, datum plaatsing: 20 januari 2016

Bid dat God ons eenvoudig laat blijven/Laat ons in vreugde leven

Bid dat God ons eenvoudig laat blijven.

William Makepeace Thackeray (1811-1863)
Engeland.

Laat ons in vreugde leven,
Laat ons een gemeenschap zijn van liefde, in een wereld vol haat.
Laat ons leven zonder haat.

Laat ons in vreugde leven,
Laat ons een gemeenschap zijn van geestelijk welzijn, in een wereld vol ziekte.
Laat ons leven zonder geestelijk lijden.

Laat ons in vreugde leven,
Laat ons een gemeenschap van vrede zijn, in een wereld vol rivaliteit.
Laat ons leven zonder rivaliteit.

Laat ons in vreugde leven,
Laat ons een gemeenschap zijn niet uit op bezit.
Laat ons leven van spirituele vreugde, stralend geestelijk licht.

Uit de Dhammapada (ongeveer 500 voor Christus).
India.

Terug naar boven, datum plaatsing: 11 januari 2016

Een goed leven

Een goed leven wordt gedreven door liefde en geleid door kennis.

Bertrand Russell (1872-1970).

Terug naar boven, datum plaatsing: 4 januari 2016

Te doen

Te doen wat goed is.
Te doen wat recht is.
Dat heeft Hij jou gezegd.

Terug naar boven, datum plaatsing: 21 december 2015

Dans!

Dans! Dans door je leven.
Met je lijf of in je hoofd, dans!
Laat je niet weerhouden te stralen.
Wees dat lichtend baken van leven.
En echt, alles valt je lichter.

Terug naar boven, datum plaatsing: 14 december 2015

Als er voldoende treden waren

Stap voor stap klim ik naar de zolder van dit huis, die prachtig uitzicht biedt.
Als er voldoende treden waren, zou ik naar de hemel kunnen klimmen.
Laat me iedere dag twee of drie stappen nemen naar het hemelse paleis.
Laat me, telkens als ik deze trap beklim, beseffen dat ik een beetje beter,
een beetje vriendelijke, een beetje dankbaarder kan zijn.

Terug naar boven, datum plaatsing: 2 december 2015

Zuiver geloof

Alleen hij heeft een zuiver geloof die zich tot God
kan wenden zonder hoop en verlangen,
zonder hartstocht of ambitie,
gebukt onder sombere gedachten,
en tegen hem kan zeggen: “U bent mijn toeverlaat.”

George MacDonald ( 1824-1905) Schotland.

Terug naar boven, datum plaatsing: 17 november 2015

Ik geef gehoor

Ik geef gehoor aan de stilte al zou ik de weg kunnen kwijtraken en mijzelf.
Omdat ik weet; iedere ochtend zingt de merel voor mijn raam.

Terug naar boven, datum plaatsing: 11 november 2015

Dat is de kunst van leven

Er zijn periodes waarin zelfs leven van grote moed getuigt.
Getuige zijn van waanzin en toch steeds de zon zien schijnen.
Dat is de kunst van leven.

Terug naar boven, datum plaatsing: 2 november 2015

Geweldig land

Wat wonen wij in een geweldig land, dat al die vluchtelingen hierheen willen. Dus houdt op met klagen!

Terug naar boven, datum plaatsing: 27 oktober 2015

Cirkels

Ik leef mijn leven in steeds grotere cirkels
Die alle dingen omvatten.
Misschien zal ik de laatste cirkel nooit voltooien
Maar ik zal een poging wagen.

Ik cirkel rond God, rond de eeuwenoude toren,
Ik cirkel al duizenden jaren rond.
En ik weet nog steeds niet: ben ik een valk, een storm
Of een indrukwekkend lied?

Rainer Maria Rilke ( 1875-1926) Oostenrijk.

Terug naar boven, datum plaatsing: 25 oktober 2015

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren
De mensen niet die wij nu angstig zijn,
Wij zaaiden bronnen uit in de woestijn,
Wij oogstten zeeën zonder te vervaren.

Huub Oosterhuis.

Terug naar boven, datum plaatsing: 12 oktober 2015

Tranen van pijn

Laat je ziel gehoor geven aan iedere kreet van pijn als een lotus die zijn hart blootlegt voor de ochtendzon.
Sta de felle zon niet toe een traan van pijn te drogen, maar droog zelf de ogen van iemand die lijdt.
Laat alle hete tranen op je hart vallen, laat ze daar liggen, veeg ze niet weg voordat de pijn die ze veroorzaakten verdwenen is.

Vedische overpijnzing.

Terug naar boven, datum plaatsing: 5 oktober 2015

Onze ware zegeningen

Onze ware zegeningen verschijnen vaak in de vorm van pijn, verlies en teleurstelling; maar als we geduld hebben, zien we al snel hun ware gedaante.

Joseph Addison (1672-1719, Engeland)

Terug naar boven, datum plaatsing: 29 september 2015

Een gelukkig treffen

Goedendag, mijn vriend, deze toevallige ontmoeting doet me genoegen.
Ik was gehaast maar neem graag de tijd om me te goed te doen aan uw wijsheid en oprechtheid.

Terug naar boven, datum plaatsing: 15 september 2015

Als je een fout ziet in je broeder

Als je een fout ziet in je broeder,
Ligt die fout eigenlijk bij jezelf.
De wereld is als een spiegel
Waarin je jezelf weerspiegeld ziet.
De gelovigen zijn een spiegel voor elkaar.
Ontdoe je van je eigen fouten,
Want wat je tegenstaat in een ander,
Staat je ook tegen in jezelf.

Roemi.

Terug naar boven, datum plaatsing: 1 september 2015

Op een pleintje tijdens de vakantie

Een muzikant spreekt tot mij in een taal die ik nooit heb geleerd.
Mijn hart staat even stil in een moment van inzicht.
Ik begrijp de muziek, hoewel die geen beroep doet op mijn verstand.

Terug naar boven, datum plaatsing: 15 juli 2015

De kalme middelmatigheid

De kalme middelmatigheid van de meesten van ons staat in schril contrast met de vurige, verheffende, wilde kracht van de profeten, woordvoerders van God als zij zijn, wiens afstammelingen wij geacht worden te zijn.

Thomas Kelly (1893-1941) Verenigde Staten.

Terug naar boven, datum plaatsing: 7 juli 2015

Dat er wel degelijk is

Als ik naar buiten ga
Omringt de wereld me,
Zoals het besef dat ik ben wie ik ben,
Zoals mijn geloof in het goddelijke
Dat ik niet kan bevatten,
Maar dat er wel degelijk is.

Rik Bronkhorst.

Terug naar boven, datum plaatsing: 24 juni 2015

Heer, toon ons waar eenzaamheid is

Heer, toon ons waar eenzaamheid is,
Zodat wij vriendschap kunnen brengen.
Toon ons waar individuen niet als mensen worden beschouwd,
Zodat wij hun identiteit kunnen erkennen.
Toon ons waar vervreemding is,
Zodat wij verzoening kunnen brengen.

Terug naar boven, datum plaatsing: 15 juni 2015

Gods grote grap

“Er is meer tussen Hemel en Aarde.”

Terug naar boven, datum plaatsing: 9 juni 2015

De muren van Jericho vielen

Door dat geloof vielen de muren van Jericho toen het volk er zeven dagen lang omheen getrokken was.

Hebreeën 11:30.

Terug naar boven, datum plaatsing: 2 juni 2015

De liefde was te gast

De liefde was te gast
In mijn hart.
Mijn ziel werd opgediend
Als feestmaal.

Ibn Hazm ( 994-1064) Spanje.

Terug naar boven, datum plaatsing: 20 mei 2015

Erfgenamen van vrede, u en ik?

God, U bent de onmetelijke afgrond van vrede,
De onuitsprekelijke zee van liefde,
En de fontein van zegeningen.
Laat overvloedige stromen op ons neerdalen
Uit de rijkdom van Uw genade.
Maak ons kinderen van stilte en
Erfgenamen van vrede
Uit de zuiverste bronnen van Uw goedheid.

Sint Clement van Alexandrië, ongeveer 180 na Chr.

Terug naar boven, datum plaatsing: 28 april 2015

Een van de moeilijkste doelstellingen van spiritueel leven is ontvankelijk zijn

Lees deze wijsheid door hier te klikken.

Terug naar boven, datum plaatsing: 17 april 2015

Wie zijn geld afmeet

Wie zijn geld afmeet aan zijn verlangens zal nooit tevreden zijn.
Wie zijn geld afmeet aan zijn behoefte krijgt vat op zijn leven.

Kent Nerburn, theoloog. U.S.A.

Terug naar boven, datum plaatsing: 27 maart 2015

Boeddha over de wereld

Zoals een moeder haar leven riskeert om over haar kind te waken, moeten wij met onbegrensd hart toezien op de hele wereld.

Boeddha (ca.563-483 voor Christus)

Terug naar boven, datum plaatsing: 23 maart 2015

Er mogen zijn - de noodzaak van erkenning

Vandaag is het zondag laetare - verheugt u. Halverwege de 40dagentijd een kleine vooruitblik naar Pasen, middenin de serie over het kwaad. Met vandaag het verhaal van koning Saul, in wiens carrière dat kwaad tot een onverwacht persoonlijke essentie komt.
Een prachtig verhaal over hoe belangrijk het voor ons allemaal natuurlijk is erkenning te vinden, dat je weet er te mogen zijn. Zelf erkenning vinden of een ander erkenning géven. Gúnnen - kunnen we dat? En ook over wat gebeuren kan als iemand zich mískend voelt en agressie, rivaliteit en in het extreme geval geweld zelfs op de loer ligt. Een ongeëvenaard kleurrijk bijbelfragment ook, dat velen tot de verbeelding sprak: schilders, dichters en dramaturgen. Maar ook letterlijk een drama, dit verhaal over Saul, allereerste koning van Israël met wie het zo mooi begint, maar al meteen misgaat. Die de meest bloedige bladzijden op zijn naam heeft staan, die misschien wel andere islamitische geschriften, maar de Koran in deze mate niet kent. Zo bloedig dat Martin Buber verzuchtte: ik heb veel aan bijbel vertalen gedaan maar altijd in ‘vrees en beven’: wat toch het woord is van god, wat het woord van mensen? – zo weinig onderscheidde Saul zich van de tegenpartij.
Saul die natuurlijk veel meer dan historisch een personificatie van ontwikkelingen is, van een hele geschiedenis bij elkaar. Van een volk dat zich telkens weer hernemen en herijken moet, waarin het ondanks alle goede bedoelingen fout gaat, altijd weer. In een wereld net als vandaag.
Saul wordt aangesteld in de verwachting dat hij het goede zal doen. Een jonge jongen die op de ezels van zijn vader past en als ze zoek raken erachteraan gaat: het meest vredelievend beeld dat bestaat. In het Nieuwe Testament zal daags voor Pasen Jezus zijn leerlingen opdracht geven ezelinnen te zoeken om in tegenstelling tot de Romeinse Pilatus die te paard gaat, zelf op een ezel Jeruzalem binnen te rijden, teken van het komend vrederijk. als Saul op een ezel, als ‘zoon van David’, en niet te vergeten als Salomo: koning van de vrede.
Ook al maakten al deze vroege koningen er niet van wat hun naam vermoeden deed, bleven ze staan voor het verlangen dat het ooit in de toekomst waargemaakt zou kunnen worden. Midden in de wanordelijke wereld van elke dag. Het meest troostvolle waaruit we kunnen leven: dat het nú gebeuren kan.

Maar in het verhaal van vandaag nog niet. We lazen hoe Saul werd binnengehaald na de veroveringen op de Filistijnen door een uitzinnige menigte. Hij raakt uit de gratie. Je voelt het. En hij begrijpt er niets van. Dacht immers gedaan te hebben wat god hem vroeg, maar daar vergiste hij zich in. Hij die het niet anders kon dan met veel geweld en ook nog de buit erbij nemen, David die Goliath verslaat met één steentje uit zijn herderstas en de eer opstrijkt.
Het gaat allemaal over erkenning. We lezen van grote feestvreugde, maar het lied dat door de feestende menigte gezongen wordt valt bij Saul helemaal fout. ‘Saul versloeg er bij duizenden, David bij tienduizenden’, wordt er geroepen. Saul lijdt eronder, meer dan hij zeggen kan. Mij geven ze de duizenden, die dansende vrouwen met hun verschrikkelijke tamboerijnen. Hem de tienduizenden - en straks het koningschap nog erbij. Zo miskend voelt hij zich en interessant: zo afhankelijk is zelfs deze koning van wat anderen denken en vinden.

En dan komt dat prachtige verhaal van David die spelen komt voor Saul. Tegenover de gekrenktheid de muziek. Saul die stikt in zijn nijd, het niet horen kan. Niet van de straat, maar zeker niet van David, die het bloed vanonder zijn nagels haalt. David die het gevoel heeft dat de koning opgevrolijkt moet worden en onbevangen zijn lier pakt. Saul die zich sowieso al loopt op te vreten en David met heel zijn mooie muziek niet harden kan. En op een onbewaakt moment het niet meer houdt en de speer blijft pal naast David in de muur steken. David die even de verkeerde snaar heeft geraakt.
Het is een bekend beeld. De jaloezie, die de keerzijde is van erkenning. Zelfs God heeft het. Wat dat betreft verkeert Saul in goed gezelschap. De jaloezie, die God treft als mensen andere goden nalopen. ‘Ik kan jullie liedjes niet luchten je psalmen niet horen. Klaagzang en klacht!’ Nu treft het Saul, is hij het die zich niet erkend voelt. Miskend zelfs en zeer tekortgedaan. Dan welt de jaloezie in hem op, agressie en wat je zou willen voorkomen: zelfs geweld. Jaloezie die op zichzelf ook zo eerzaam kan zijn, terecht. Je deed zo je best, maar een ander wordt gezien en streeft je zo voorbij. In onze vriendschappen en familierelaties, in je werk. Bij zoveel wat we doen, waarin we hopen iets bij te dragen en altijd ook: te worden gezien. En misschien zit er ook wel schaamte bij Saul. Niet geweest, wie je dacht te zijn, soms met God en alles erbij. Je gezicht verloren en ze hebben het allemaal gezien. Schande ook: je valt door de mand en ineens ben je als ieder ander, heel gewoon. Verschrikkelijk kan het zijn, als je te lang in de schaduw van anderen moet staan. Een kwaad op zichzelf dat mensen elkaar soms zonder het door te hebben aandoen, uit en thuis, in huwelijksrelaties. Het treft mensen in alle lagen van onze samenleving en in iedere positie. Koningen en onderdanen. Die in aanzien staan of niet. Die het lukt een beeld van zich op te houden, of die een open boek zijn. En er wordt veel door geleden. Door klein en groot. In eenzaamheid, maar misschien ook wel als je Teeven of Opstelten bent of een grote vorst in deze wereld en ineens is het voorbij.
Dit verhaal laat daarbij ook nog eens zien hoe wie geen erkenning vindt en zich niet gezien weet, voor je het weet ook een ander nog iets aandoet. Dan wordt het kwaad aangedaan niet alleen, maar komt er ook weer kwaad uit voort.
Er is een film van Louis Malle (Lacombe, Lucien) over verzet en collaboratie in de oorlog, waarin de 17jarige boerenzoon die omdat zijn vader in Duitsland zit en z’n moeder een relatie aanknoopt met de buurman dolgraag bij het verzet wil, maar afgewezen wordt, omdat hij niet lezen of schrijven kan. En zo gekwetst en beschaamd is in deze miskenning, dat hij de verzetsleider bij wie hij zich had willen aansluiten, aangeeft bij de Gestapo en vervolgens niet te stoppen is: mensen geweld aandoet zoals een kwajongen een dier mishandelen kan. Zonder enig gevoel.
Ik moet ook denken aan de jongen die bij een van mijn kinderen in de klas zat, die zelf gepest werd en door een ander met een mobieltje liet filmen hoe een ander in elkaar geslagen werd en dat op internet plaatste.
Volgens de politie zijn daders van vandalisme en pesterij meestal jongens tussen de 8 en 16 jaar die met hun gedrag aanzien en erkenning proberen te verwerven, die ze elders tekortkomen. Meestal in een impuls, in plotselinge opwelling, als de nood hoog opgelopen is.
Abel Herzberg sprak na de Tweede Wereldoorlog zijn zorg uit, niet dat het joodse volk opnieuw slachtoffer worden zou – laten we hopen van niet! - maar evenzeer de zorg dat ze geen daders zouden zijn.
En hoe is het met al die jongens en meisjes die niet mee kunnen komen in deze wereld, altijd in de schaduw, die niet weten hoe of waar doel te vinden of zin en iets willen laten zien. Al die moslimjongeren en zoveel anderen in de wereld die ook krenking van eigenwaarde ervaren: wij de duizenden, het westen altijd weer de tienduizenden. Wat als je de verhoudingen van de andere kant bekijkt – er is vast iets op af te dingen – maar toch..
En onlangs vertelde een oma mij van het treiteren van haar kleinkind, dat zijn oog bedekt houdt na een vuurwerkongeluk. Ze had gehoopt dat zijn recalcitrant gedrag minder worden zou, maar is bang dat het verergert. Thuis komen de vreemdste figuren over de vloer. Het duurste is niet goed genoeg. De roep naar erkenning lijkt niet te stillen. Zou er iemand zijn die hem het gevoel kan geven dat hij gezien wordt?

En dan wij in deze gemeente waar we allemáal gezamenlijkheid zoeken. Dat we er mogen zijn. Zo kwetsbaar, want lukt het ons wel er zo voor elkaar te zijn. Dat ik me thuis kan voelen en jij ook. Waar we het allemaal nodig hebben te tellen, gekend te zijn. Of je het nu wereldwijd beziet of op de schaal van dit huis of de kringen waarin we door de week verkeren, ik denk dat ieder bedenken kan dat gemeenschap en wederzijdse genegenheid alleen daar kunnen bestaan waar mensen de moeite waard zijn en zich gezien weten, erkenning ondervinden. En daarom is het spelen van David op de harp misschien toch het beeld geworden van waar het goed is. Om tegenstellingen te overbruggen en muren te slechten. En grijpen overal ter wereld mensen naar muziek, naar een lied om dat te doen en die gemeenschap te zoeken. In de kampen. In de oorlog. Langs de muren die we zelf optrokken Wij deden het hier in de manifestatie voor Syrië en Irak. Muziek is het mooiste wat we hebben en laten we het koesteren. Elkaars stemmen tot klinken brengen. Daar mag dan best verschil in zijn. De een meer de ander minder. Als we maar gezien zijn, door de ogen van de ander om zo innerlijke kracht te ontvangen, je gezien te weten bij mensen en bij God. Om zo de moed niet op te geven en onderweg te blijven.

Juut Meijer in de Dominicuskerk, Amsterdam.

Terug naar boven, datum plaatsing: 18 maart 2015

Geloof zoekt, begrip vindt

Geloof zoekt, begrip vindt.

Daarom zegt de profeet: “Alleen als jullie vertrouwen hebben, zullen jullie begrijpen.”

Jesaja 7:9

Terug naar boven, datum plaatsing: 18 maart 2015

Als een van je broeders of zusters

Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken.
Als ze luisteren, dan heb je de gemeente behouden.

Matteüs 18:15.

Terug naar boven, datum plaatsing: 10 maart 2015

Aardiger

Als je iets aardiger naar jezelf kijkt, kun je ook aardiger naar de wereld kijken.

Barbara Tammes.

Terug naar boven, datum plaatsing: 4 maart 2015

Dapper

Alles kan veranderen.
Moge het duistere lot naar believen beschikken.
Wees moedig, al loopt de weg steil omhoog.
Geloof in geluk. Geloof in God.
Klim verder, ondanks zware golven en stormen, dapper, als Ceasar in zijn schip.

Friedrich von Matthisson 1761-1831.

Terug naar boven, datum plaatsing: 23 februari 2015

Waarom zou ik wanhopen

Waarom zou ik wanhopen als Uw aanwezigheid tussen deze muren mij nog steeds verlicht, zacht als maanlicht op een stoel bij het raam?

Rainer Maria Rilke.

Terug naar boven, datum plaatsing: 12 februari 2015

Allesomvattende Liefde

Heb Gods schepping lief, het geheel en elke zandkorrel afzonderlijk.
Heb elk blad lief, elke straal van Gods licht.
Wie alles liefheeft, zal spoedig het goddelijke mysterie in dingen ontdekken en een alles omvattende liefde voor de wereld voelen.

Fjodor Dostojevski (1821-1881).

Terug naar boven, datum plaatsing: 9 februari 2015

Als er geen hout meer is

Als er geen hout meer is, dooft het vuur, als de lasteraar verdwijnt, eindigt de ruzie.

Spreuken 26:20

Terug naar boven, datum plaatsing: 27 januari 2015

Liberté, égalité en fraternité

Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Dáár draait het om in een samenleving.

Terug naar boven, datum plaatsing: 16 januari 2015

De poort van het jaar

Ik zei tegen de man bij de poort van het jaar: “Geef me een lamp, zodat ik veilig het onbekende kan betreden.”
En hij antwoordde: “Ga de duisternis in en leg je hand in die van God.
Dat zal beter voor je zijn dan een lamp en veiliger dan een bekende weg.”

Minnie Louise Haskins (1875-1957) Engeland.

Uit inspiratie voor elke dag, Geloof en Hoop.
Uitgeverij Forte.
ISBN 978-90-5877-761-4.

Terug naar boven, datum plaatsing: 6 januari 2015

Verenigd in het hart

Bid niet voor Arabieren of Joden, voor Palestijnen of Israëliers,
Maar bid dat je geen onderscheid zult maken in je gebeden
En ze zult verenigen in je hart.

Terug naar boven, datum plaatsing: 19 december 2014

Als u mij lief hebt

Als u mij lief hebt,
Volg dan Mijn geboden,
En ik zal tot de Vader bidden,
Zodat Hij u nog een helper zal sturen
Die u voor eeuwig bij zal staan,
Zoals de Geest van de Waarheid.

(woorden van Jezus van Nazareth).

Terug naar boven, datum plaatsing: 10 december 2014

Dit zegt Rainer Maria Rilke

Wie nu ergens ter wereld huilt,
Zonder reden ergens ter wereld huilt,
Huilt om Mij.

Wie nu ergens lacht in de nacht,
Zonder reden lacht in de nacht,
Lacht om Mij.

Wie nu ergens ter wereld loopt.
Zonder reden ergens ter wereld loopt,
Loopt naar Mij.

Wie nu ergens ter wereld sterft,
Zonder enige reden ergens ter wereld sterft,
Kijkt naar Mij.

Rainer Maria Rilke (1875-1926) Oostenrijk.

Terug naar boven, datum plaatsing: 2 december 2014

Keuzevrijheid

God heeft ons in staat gesteld tot goede en slechte daden en ons volledige keuzevrijheid gegeven; Hij houdt de onwilligen niet op afstand, maar omarmt de gewilligen.

Heilige Johannes Chrysostomus 347-407 Turkije/Klein Azië.

Terug naar boven, datum plaatsing: 19 november 2014

Treur niet

Onzichtbaar is Hij in de ogen van stervelingen,
Onvoorstelbaar en onveranderlijk.
Weet dat Hij dat is, en treur niet.

Uit de Bhagavad Gita, 1e en 2e eeuw voor Christus, India.

Terug naar boven, datum plaatsing: 14 november 2014

Als christenen zijn wij schatplichtig aan hen die gebrekkig zijn of gebrek lijden

Terug naar boven, datum plaatsing: 31 oktober 2014

Zonsondergang

Als mijn taak volbracht is en de lange dag voorbij,
Als ik mijn loon heb gekregen, en in mijn hart
Een late leeuwerik zingt,
Laat me dan naar het stille westen gaan,
Naar de zonsondergang, prachtig en sereen.

William Ernest Henley (1849-1903).

Terug naar boven, datum plaatsing: 24 oktober 2014

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams

Eleonor Roosevelt.

Terug naar boven, datum plaatsing: 15 oktober 2014

Ik ben de stilte van het mysterie

Ik ben de smaak van water,
Het licht van de zon en de maan.
Ik ben de geur van de aarde,
De gloed van het vuur.
Ik ben de levenskracht in alle wezens,
Van alle lichtgevende lichamen ben ik de stralende zon.
Onder de planeten ben ik de maan,
Van de wateren ben ik de oceaan.
Onder de onbeweeglijke dingen ben ik de Himalaya,
Van de bomen ben ik de levensboom.
Ik ben de bliksem onder de wapenen,
Ik ben de leeuw onder de wilde dieren.
Onder de louteraars ben ik de wind.
Ik ben de haai onder de vissen,
Ik ben de Ganges onder de rivieren.
Ik ben de lente onder de seizoenen,
Ik ben de stilte van het mysterie.
Ik verzeker u dat alles wat heerlijk, buitengewoon
En prachtig is voortkomt uit een fragment
Van mijn stralende pracht.

Uit de Bhagavad Gita, India (1e en 2e eeuw voor Christus).

Terug naar boven, datum plaatsing: 2 oktober 2014

Bescherm Uw gelukkigen

Lieve heer, wees vannacht,
Met hen die waken,
Wachten of huilen,
En laat Uw engelen de wacht houden
Over hen die slapen.
Verzorg Uw zieken.
Christus onze Heer,
Geef Uw vermoeiden rust,
Zegen Uw stervenden,
Troost hen die lijden,
Heb medelijden met Uw bedroefden,
Bescherm Uw gelukkigen.
Alles uit naam van Uw liefde.
Amen.

Sint Augustinus van Hippo (354-430).

Terug naar boven, datum plaatsing: 21 september 2014


Kerken in Keistad is een programma van de Raad van Kerken Amersfoort.

Klik hier om terug te gaan naar de hoofdpagina.